59诗词查询网

蝶恋花

朝代:唐代

作者:冯延巳

原文:

窗外寒鸡天欲曙,香印成灰,坐起浑无绪。
庭际高梧凝宿雾,卷帘双鹊惊飞去¤
屏上罗衣闲绣缕,一晌关情,忆遍江南路。
夜夜梦魂休谩语,已知前事无情处。
萧索清秋珠泪坠,枕簟微凉,展转浑无寐。
残酒欲醒中夜起,月明如练天如水¤
阶下寒声啼络纬,庭树金风,悄悄重门闭。
可惜旧欢携手地,思量一夕成憔悴。
几度凤楼同饮宴,此夕相逢,却胜当时见。
低语前欢频转面,双眉敛恨春山远¤
蜡烛泪流羌笛怨,偷整罗衣,欲唱情犹懒。
醉里不辞金爵满,阳关一曲肠千断。
几日行云何处去,忘了归来,不道春将暮。
百草千花寒食路,香车系在谁家树¤
泪眼倚楼频独语,双燕飞来,陌上相逢否?
撩乱春愁如柳絮,悠悠梦里无寻处。
六曲阑干偎碧树,杨柳风轻,展尽黄金缕。
谁把钿筝移玉柱,穿帘海燕双飞去¤
满眼游丝兼落絮,红杏开时,一霎清明雨。
浓醉觉来莺乱语,惊残好梦无寻处。
谁道闲情抛弃久,每到春来,惆怅还依旧。
日日花前常病酒,不辞镜里朱颜瘦¤
河畔青芜堤上柳,为问新愁,何事年年有。
独立小楼风满袖,平林新月人归后。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
chuāng wài hán jī tiān yù shǔ ,xiāng yìn chéng huī ,zuò qǐ hún wú xù 。
tíng jì gāo wú níng xiǔ wù ,juàn lián shuāng què jīng fēi qù ¤
píng shàng luó yī xián xiù lǚ ,yī shǎng guān qíng ,yì biàn jiāng nán lù 。
yè yè mèng hún xiū màn yǔ ,yǐ zhī qián shì wú qíng chù 。
xiāo suǒ qīng qiū zhū lèi zhuì ,zhěn diàn wēi liáng ,zhǎn zhuǎn hún wú mèi 。
cán jiǔ yù xǐng zhōng yè qǐ ,yuè míng rú liàn tiān rú shuǐ ¤
jiē xià hán shēng tí luò wěi ,tíng shù jīn fēng ,qiāo qiāo zhòng mén bì 。
kě xī jiù huān xié shǒu dì ,sī liàng yī xī chéng qiáo cuì 。
jǐ dù fèng lóu tóng yǐn yàn ,cǐ xī xiàng féng ,què shèng dāng shí jiàn 。
dī yǔ qián huān pín zhuǎn miàn ,shuāng méi liǎn hèn chūn shān yuǎn ¤
là zhú lèi liú qiāng dí yuàn ,tōu zhěng luó yī ,yù chàng qíng yóu lǎn 。
zuì lǐ bú cí jīn jué mǎn ,yáng guān yī qǔ cháng qiān duàn 。
jǐ rì háng yún hé chù qù ,wàng le guī lái ,bú dào chūn jiāng mù 。
bǎi cǎo qiān huā hán shí lù ,xiāng chē xì zài shuí jiā shù ¤
lèi yǎn yǐ lóu pín dú yǔ ,shuāng yàn fēi lái ,mò shàng xiàng féng fǒu ?
liáo luàn chūn chóu rú liǔ xù ,yōu yōu mèng lǐ wú xún chù 。
liù qǔ lán gàn wēi bì shù ,yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jìn huáng jīn lǚ 。
shuí bǎ diàn zhēng yí yù zhù ,chuān lián hǎi yàn shuāng fēi qù ¤
mǎn yǎn yóu sī jiān luò xù ,hóng xìng kāi shí ,yī shà qīng míng yǔ 。
nóng zuì jiào lái yīng luàn yǔ ,jīng cán hǎo mèng wú xún chù 。
shuí dào xián qíng pāo qì jiǔ ,měi dào chūn lái ,chóu chàng hái yī jiù 。
rì rì huā qián cháng bìng jiǔ ,bú cí jìng lǐ zhū yán shòu ¤
hé pàn qīng wú dī shàng liǔ ,wéi wèn xīn chóu ,hé shì nián nián yǒu 。
dú lì xiǎo lóu fēng mǎn xiù ,píng lín xīn yuè rén guī hòu 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

冯延巳
冯延巳 冯延巳 (903--960)又名延嗣,字正中,五代广陵(今江苏省扬州市)人。在南唐做过宰相,生活过得很优裕、舒适。他的词多写闲情逸致辞,文人的气息...

热门诗词推荐

经古战场
老去也
结素鱼贻友人
柳梢青(故蜀燕王宫海棠之盛,为成都第一,今属张氏)
浣溪沙(次韵向芗林)
遣怀
采蘩
将归江淮书(一作冬归有感)
念奴娇(席上即事)
与李司直令从荻塘联句
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号