59诗词查询网

【双调】新水令_武陵春当年

朝代:元代

作者:康进之

原文:

武陵春

当年曾避虎狼秦,是仙家幻来风韵。景因人得誉,人为景摹真。佳趣平分,人景共评论。

【驻马听】花片纷纷,过雨犹如弹泪粉。溪流滚滚,迎风还似皱湘裙。桃源路近与楚台邻,丽春园未许渔舟问。两般儿情厮隐,浓妆淡抹包笼尽。

【乔牌儿】风流人常透引,尘凡客不相认。地形高更比天台峻,洞门儿关闭紧。

【沉醉东风】瑶草细分明舞茵,翠鬟松仿佛溪云。蜂蝶莫浪猜,鱼雁难传信。好风光自有东君,管领红霞万树春,说什么河阳县尹!

【甜水令】难描难画,难题难咏,难亲难近,无意混嚣尘。若不是梦里相逢,年时得见,生前有分,等闲间谁取温存!

【折桂令】美名儿比并清新,比不的他能舞能讴,宜喜宜嗔。惑不动他疏势利的心肠,老不了他永长生的鬓发,瘦不的他无病患的腰身。另巍巍居世外天然异品,香馥馥产人间别样灵根。最喜骚人,寓意超群,把一段蓬莱境妆点入梁园,将半篇锦绣词互换出韩文。

【随煞】说清高不比那寻常赚客的烟花阵,追访的须教自忖。先办下无差错的意儿诚,后问的他许成合的话儿准。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
wǔ líng chūn

dāng nián céng bì hǔ láng qín ,shì xiān jiā huàn lái fēng yùn 。jǐng yīn rén dé yù ,rén wéi jǐng mó zhēn 。jiā qù píng fèn ,rén jǐng gòng píng lùn 。

【zhù mǎ tīng 】huā piàn fēn fēn ,guò yǔ yóu rú dàn lèi fěn 。xī liú gǔn gǔn ,yíng fēng hái sì zhòu xiāng qún 。táo yuán lù jìn yǔ chǔ tái lín ,lì chūn yuán wèi xǔ yú zhōu wèn 。liǎng bān ér qíng sī yǐn ,nóng zhuāng dàn mò bāo lóng jìn 。

【qiáo pái ér 】fēng liú rén cháng tòu yǐn ,chén fán kè bú xiàng rèn 。dì xíng gāo gèng bǐ tiān tái jun4 ,dòng mén ér guān bì jǐn 。

【chén zuì dōng fēng 】yáo cǎo xì fèn míng wǔ yīn ,cuì huán sōng fǎng fó xī yún 。fēng dié mò làng cāi ,yú yàn nán chuán xìn 。hǎo fēng guāng zì yǒu dōng jun1 ,guǎn lǐng hóng xiá wàn shù chūn ,shuō shí me hé yáng xiàn yǐn !

【tián shuǐ lìng 】nán miáo nán huà ,nán tí nán yǒng ,nán qīn nán jìn ,wú yì hún xiāo chén 。ruò bú shì mèng lǐ xiàng féng ,nián shí dé jiàn ,shēng qián yǒu fèn ,děng xián jiān shuí qǔ wēn cún !

【shé guì lìng 】měi míng ér bǐ bìng qīng xīn ,bǐ bú de tā néng wǔ néng ōu ,yí xǐ yí chēn 。huò bú dòng tā shū shì lì de xīn cháng ,lǎo bú le tā yǒng zhǎng shēng de bìn fā ,shòu bú de tā wú bìng huàn de yāo shēn 。lìng wēi wēi jū shì wài tiān rán yì pǐn ,xiāng fù fù chǎn rén jiān bié yàng líng gēn 。zuì xǐ sāo rén ,yù yì chāo qún ,bǎ yī duàn péng lái jìng zhuāng diǎn rù liáng yuán ,jiāng bàn piān jǐn xiù cí hù huàn chū hán wén 。

【suí shà 】shuō qīng gāo bú bǐ nà xún cháng zuàn kè de yān huā zhèn ,zhuī fǎng de xū jiāo zì cǔn 。xiān bàn xià wú chà cuò de yì ér chéng ,hòu wèn de tā xǔ chéng hé de huà ér zhǔn 。

相关翻译

相关赏析

热门诗词推荐

青玉案(次韵戴时芳)
念奴娇(暮秋登石桥追和祝子权韵)
成品片a免人电影-成品片a免人电影高清版无干扰下载v3.1.0
山坡羊·道情
大香伊煮在线永久76-大香伊煮在线永久76无广告纯净版下载v15.02.3
谒金门·春半
减字木兰花(咏木犀)
面朝大海, 春暖花开(从明天起)
古意(男儿事长征)
送周钺往江夏
Copyright © 2022 59诗词查询网 All Rights Reserved.
京ICP备14007314号